TỔNG KẾT Ý KIẾN, GÓP Ý, TÍN NHIỆM CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ

Chủ nhật - 03/12/2023 22:40 419 0

      Cuối năm là dịp mà Lãnh đạo đơn vị có thể nhìn lại kết quả một năm hoạt động của đơn vị mình. Những điểm mạnh được phát huy và có những hạn chế cần được cải thiện, cùng với đó là những tâm tư nguyện vọng, sự tin tưởng của nhân viên đều được ghi nhận.

1.    Kết quả tổng thể bệnh viện
- Tỷ lệ hài lòng chung : 94.02% (4261/4532)
- Điểm hài lòng trung bình : 4.45 / 5.0
- Điểm hài lòng trung bình theo từng phần A, B, C, D, E:
+ Sự hài lòng về môi trường làm việc (A): 4.45 / 5.0
+ Sự hài lòng về lãnh đạo trực tiếp, đồng nghiệp (B): 4.43 / 5.0
+ Sự hài lòng về quy chế nội bộ, tiền lương, phúc lợi (C): 4.29 / 5.0
+ Sự hài lòng về công việc, cơ hội học tập và thăng tiến (D): 4.61 / 5.0
+ Sự hài lòng chung về bệnh viện (E): 4.60 / 5.0
Bảng 2.1. Kết quả khảo sát thường quy tỷ lệ hài lòng nhân viên y tế năm 2023 so với 2022
STT LOẠI THỐNG KÊ Năm 2022 Năm 2023
1 Tổng điểm TB người dùng chọn 4.35 4.45
2 Tỷ lệ hài lòng chung 84.44%
(2452/2904)
94.02%
(4261/4532)
3
 1. Sự hài lòng về môi trường làm việc
4.47 4.45
 1. Sự hài lòng về lãnh đạo trực tiếp, đồng nghiệp
4.45 4.43
C. Sự hài lòng về quy chế nội bộ, tiền lương, phúc lợi 4.16 4.29
D. Sự hài lòng về công việc, cơ hội học tập và thăng tiến 4.38 4.61
E. Sự hài lòng chung về bệnh viện 4.35 4.60
4 E5. Sẽ gắn bó làm việc tại bệnh viện lâu dài 81.82% 98.05%
5 E6. Mức độ hài lòng nói chung về lãnh đạo bệnh viện 83.33% 99.02%
6 Tiêu chí hài lòng toàn diện 50% 63.1%

Nhận xét chung:
- Tổng điểm trung bình chung của NVYT đạt 4.45 cao hơn so với cùng kỳ năm trước cho thấy cán bộ nhân viên đã hài lòng hơn khi làm việc tại bệnh viện.
- Tiêu chí Sự hài lòng về môi trường làm việc (A) và Tiêu chí Sự hài lòng về lãnh đạo trực tiếp, đồng nghiệp (B) ở mức tốt, tuy nhiên đã có sự giảm nhẹ. Điều đó cho thấy đây là những vấn đề gây băn khoăn nhất cho cán bộ nhân viên của bệnh viện. Phía lãnh đạo bệnh viện căn cứ vào kết quả khảo sát để đề ra trọng tâm cho năm mới.
- Tiêu chí Sự hài lòng về quy chế nội bộ, tiền lương, phúc lợi (C) tăng cho thấy bệnh viện đã có những hoạt động tích cực, nâng cao hơn nữa quyền lợi của cán bộ nhân viên.
- Tiêu chí Sự hài lòng về công việc, cơ hội học tập và thăng tiến (D) tăng mạnh. Bệnh viện tạo điều kiện nâng cao tay nghề, trình độ cho cán bộ nhân viên, thúc đẩy nhân viên ngày một hoàn thiện hơn.
- Tiêu chí Sự hài lòng chung về bệnh viện (E) tăng mạnh. Đặc biệt trong đó chỉ sổ E5 và E6 tăng chạm ngưỡng tuyệt đối. Điều này cho thấy sự hiệu quả của lãnh đạo bệnh viện cũng như niềm tin và sự gắn bó của cán bộ nhân viên đối với bệnh viện đã được nâng cao rõ rệt.
2.    So sánh giữa năm 2022 và năm 2023
2.1. So sánh điểm trung bình giữa năm 2022 và năm 2023
Biểu đồ 2.1. Điểm hài lòng trung bình năm 2022 và năm 2023
2.2. So sánh tỷ lệ hài lòng chung của năm 2022 và năm 2023
Biểu đồ 2.2. Tỷ lệ hài lòng chung của năm 2022 và năm 2023

3.    Kết quả phân tích từng khía cạnh:
3.1. Môi trường làm việc (A): 4.45
 • Điểm trung bình phần A là 4.45/5.
 • Tiêu chí A1 “Phòng làm việc khang trang, sạch sẽ, thoáng mát” tỷ lệ hài lòng của nhân viên đạt 97%.
 • Tiêu chí A2 “Trang thiết bị văn phòng, bàn ghế làm việc, … đầy đủ, các thiết bị cũ, lạc hậu được thay thế kịp thời” tỷ lệ hài lòng của nhân viên đạt 97.1%.
 • Tiêu chí A3 “Có bố trí phòng trực cho NVYT” tỷ lệ hài lòng của nhân viên đạt 94.1%, tỷ lệ không hài lòng là 1%.
 • Tiêu chí A4 “Phân chia thời gian trực và làm việc ngoài giờ hành chính hợp lý” tỷ lệ hài lòng của nhân viên đạt 96.1%.
 • Tiêu chí A5 “Các trang bị bảo hộ cho NVYT (quần áo, khẩu trang, găng tay …) đầy đủ, không bị cũ, nhàu nát, không bị hạn chế sử dụng” tỷ lệ hài lòng của nhân viên đạt 83.3%, tỷ lệ không hài lòng là 1%.
 • Tiêu chí A6 “Môi trường học tập tạo điều kiện cho NVYT cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ: thư viện, phòng đọc, tra cứu thông tin, truy cập internet...” tỷ lệ hài lòng của nhân viên đạt 86.4%, tỷ lệ không hài lòng là 1%.
 • Tiêu chí A7 “Môi trường làm việc bảo đảm an toàn cho NVYT” tỷ lệ hài lòng của nhân viên đạt 94.2%.
 • Tiêu chí A8 “Bệnh viện bảo đảm an ninh, trật tự cho NVYT làm việc” tỷ lệ hài lòng của nhân viên đạt 97.1%.
 • Tiêu chí A9 “Người bệnh và người nhà có thái độ tôn trọng, hợp tác với NVYT trong quá trình điều trị” tỷ lệ hài lòng của nhân viên đạt 96.1%.
 • Tiêu chí  đạt tỷ lệ hài lòng của nhân viên cao nhất là tiêu chí A2 với 97.1%.
 • Tiêu chí có tỷ lệ không hài lòng của nhân viên cao nhất là tiêu chí A3, A5, A6 đều ở ngưỡng 1%.
3.2. Lãnh đạo trực tiếp, đồng nghiệp (B): 4.43
Nhận xét:
 • Điểm trung bình phần B là 4.43/5.
 • Tiêu chí B1 “Lãnh đạo có năng lực xử lý, điều hành, giải quyết công việc hiệu quả” tỷ lệ hài lòng của nhân viên đạt 94.2%.
 • Tiêu chí B2 “Lãnh đạo phân công công việc phù hợp với chuyên môn đào tạo của nhân viên” tỷ lệ hài lòng của nhân viên đạt 95.1%.
 • Tiêu chí B3 “Lãnh đạo quan tâm, tôn trọng, đối xử bình đẳng với các NVYT” tỷ lệ hài lòng của nhân viên đạt 93.2%.
 • Tiêu chí B4 “Lãnh đạo lắng nghe và tiếp thu ý kiến đóng góp NVYT” tỷ lệ hài lòng của nhân viên đạt 91.2%., tỷ lệ không hài lòng là 1%.
 • Tiêu chí B5 “Lãnh đạo động viên, khích lệ nhân viên khi hoàn thành tốt nhiệm vụ, có tiến bộ trong công việc” tỷ lệ hài lòng của nhân viên đạt 94.1%, tỷ lệ không hài lòng là 1%.
 • Tiêu chí B6 “Đồng nghiệp có ý thức hợp tác để hoàn thành nhiệm vụ chung” tỷ lệ hài lòng của nhân viên đạt 93.2%.
 • Tiêu chí B7 “Môi trường làm việc thân thiện, đoàn kết” tỷ lệ hài lòng của nhân viên đạt 95.1%, tỷ lệ không hài lòng là 1%.
 • Tiêu chí B8 “Đồng nghiệp chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ nhau trong công việc” tỷ lệ hài lòng của nhân viên đạt 93.2%, tỷ lệ không hài lòng là 1%.
 • Tiêu chí B9 “Đồng nghiệp quan tâm, giúp đỡ nhau trong cuộc sống” tỷ lệ hài lòng của nhân viên đạt 95.2%, tỷ lệ không hài lòng là 1%.
 • Tiêu chí đạt tỷ lệ hài lòng của nhân viên cao nhất là tiêu chí B9 với 95.2%.
 • Tiêu chí có tỷ lệ không hài lòng của nhân viên cao nhất là tiêu chí B4, B5, B7, B8, B9 đều ở ngưỡng 1%.
3.3. Quy chế nội bộ, tiền lương, phúc lợi (C): 4.29
Nhận xét:
 • Điểm trung bình phần C là 4.29/5.
 • Tiêu chí C1 “Các quy định, quy chế làm việc nội bộ của bệnh viện rõ ràng, thực tế và công khai” tỷ lệ hài lòng của nhân viên đạt 89.3%, tỷ lệ không hài lòng là l%.
 • Tiêu chí C2 “Môi trường làm việc tại khoa/phòng và bệnh viện dân chủ” tỷ lệ hài lòng của nhân viên đạt 92.3%.
 • Tiêu chí C3 “Quy chế chi tiêu nội bộ công bằng, hợp lý, công khai” tỷ lệ hài lòng của nhân viên đạt 90.3%.
 • Tiêu chí C4 “Việc phân phối quỹ phúc lợi công bằng, công khai” tỷ lệ hài lòng của nhân viên đạt 88.3%.
 • Tiêu chí C5 “Mức lương tương xứng so với năng lực và cống hiến” tỷ lệ hài lòng của nhân viên đạt 87.4%, %, tỷ lệ không hài lòng là l%.
 • Tiêu chí C6 “Chế độ phụ cấp nghề và độc hại xứng đáng so với cống hiến” tỷ lệ hài lòng của nhân viên đạt 82.5%, tỷ lệ không hài lòng là l%.
 • Tiêu chí C7 “Thưởng và thu nhập tăng thêm ABC xứng đáng so với cống hiến” tỷ lệ hài lòng của nhân viên đạt 82.5%, tỷ lệ không hài lòng là l%.
 • Tiêu chí C8 “Cách phân chia thu nhập tăng thêm công bằng, khuyến khích nhân viên làm việc tích cực” tỷ lệ hài lòng của nhân viên đạt 93.2%, tỷ lệ không hài lòng là 1%.
 • Tiêu chí C9 “Bảo đảm đóng BHXH, BHYT, khám sức khỏe định kỳ và các hình thức hỗ trợ ốm đau, thai sản đầy đủ” tỷ lệ hài lòng của nhân viên đạt 99%.
 • Tiêu chí C10 “Tổ chức tham quan, nghỉ dưỡng đầy đủ” tỷ lệ hài lòng của nhân viên đạt 85.4%, tỷ lệ không hài lòng là 2.9%.
 • Tiêu chí C11 “Có phong trào thể thao, văn nghệ tích cực” tỷ lệ hài lòng của nhân viên đạt 91.3%, tỷ lệ không hài lòng là 1%.
 • Tiêu chí C12 “Công đoàn bệnh viện hoạt động tích cực” tỷ lệ hài lòng của nhân viên đạt 95.2%, tỷ lệ không hài lòng là 1%.
 • Tiêu chí đạt tỷ lệ hài lòng của nhân viên cao nhất là tiêu chí C9 với 99%.
 • Tiêu chí có tỷ lệ không hài lòng của nhân viên cao nhất là tiêu chí C10 với 2.9%.
3.4. Công việc, cơ hội học tập và thăng tiến (D): 4.61
Nhận xét :
 • Điểm trung bình phần D là 4.61/5.
 • Tiêu chí D1 “Khối lượng công việc được giao phù hợp” tỷ lệ hài lòng của nhân viên đạt 96.1%.
 • Tiêu chí D2 “Công việc chuyên môn đáp ứng nguyện vọng bản thân” tỷ lệ hài lòng của nhân viên đạt 98%.
 • Tiêu chí D3 “Bệnh viện tạo điều kiện cho NVYT nâng cao trình độ chuyên môn” tỷ lệ hài lòng của nhân viên đạt 97%.
 • Tiêu chí D4 “Bệnh viện tạo điều kiện cho NVYT học tiếp các bậc cao hơn” tỷ lệ hài lòng của nhân viên đạt 97.1%.
 • Tiêu chí D5 “Công khai các tiêu chuẩn cho các chức danh lãnh đạo” tỷ lệ hài lòng của nhân viên đạt 96.1%.
 • Tiêu chí D6 “Bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo dân chủ, công bằng” tỷ lệ hài lòng của nhân viên đạt 98.1%, tỷ lệ không hài lòng là 1%.
 • Tiêu chí D7 “Có cơ hội thăng tiến khi nỗ lực làm việc” tỷ lệ hài lòng của nhân viên đạt 96.1%.
 • Tiêu chí đạt tỷ lệ hài lòng của nhân viên cao nhất là tiêu chí D6 với 98.1%.
 • Tiêu chí có tỷ lệ không hài lòng của nhân viên cao nhất là tiêu chí D6 với 1%.
3.5. Hài lòng chung về bệnh viện (E): 4.60
Nhận xét:
 • Điểm trung bình phần E là 4.60/5.
 • Tiêu chí E1 “Cảm thấy tự hào khi được làm việc tại bệnh viện” tỷ lệ hài lòng của nhân viên đạt 98%.
 • Tiêu chí E2 “Đạt được những thành công cá nhân khi làm việc tại bệnh viện” tỷ lệ hài lòng của nhân viên đạt 99%.
 • Tiêu chí E3 “Tin tưởng vào sự phát triển của bệnh viện trong tương lai” tỷ lệ hài lòng của nhân viên đạt 99%.
 • Tiêu chí E4 “Sẽ gắn bó làm việc tại khoa, phòng hiện tại lâu dài” tỷ lệ hài lòng của nhân viên đạt 98%.
 • Tiêu chí E5 “Sẽ gắn bó làm việc tại bệnh viện lâu dài” tỷ lệ hài lòng của nhân viên đạt 98%.
 • Tiêu chí E6 “Mức độ hài lòng nói chung về lãnh đạo BV” tỷ lệ hài lòng của nhân viên đạt 99%.
 • Tiêu chí E7 “Tự đánh giá về mức độ hoàn thành công việc tại bệnh viện” tỷ lệ hài lòng của nhân viên đạt 99%.
 • Tiêu chí đạt tỷ lệ hài lòng của nhân viên cao nhất là tiêu chí E2 và E3 đều ở ngưỡng 99%.
TỔNG KẾT
 1. Ban Lãnh đạo Công ty và Ban giám đốc bệnh viện
 • Quan tâm hơn nữa đến đời sống, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ viên chức người lao động trong toàn bệnh viện;
 • Nâng cao hơn nữa tính dân chủ, chỉ đạo các bộ phận tiến hành các khảo sát, lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, tìm hiểu mức độ hài lòng để đưa ra các giải pháp đáp ứng các nhu cầu NVYT trong phạm vi cho phép;
 • Một số tiêu chí  có tỷ lệ hài lòng thấp, tỷ lệ hài không lòng cao, Ban Lãnh đạo Công ty và Ban giám đốc cần lưu ý quan tâm đến là các tiêu chí : C6, C7.
 • Những tiêu chí  như: C9, E2, E3, E6, E7 có tỷ lệ hài lòng cao, Ban Lãnh đạo Công ty và Ban Giám đốc cần phát huy những điểm mạnh, những thành quả góp phần đem lại sự tin tưởng ngày càng cao của cán bộ nhân viên.
 1. Lãnh đạo các Khoa, Phòng
 • Xem xét tìm hiểu những vấn đề cán bộ nhân viên tại đơn vị chưa thực sự hài lòng để tháo gỡ, giải quyết các vấn đề gặp phải trong phạm vi quyền hạn cho phép.
 • Đề xuất, tham mưu lãnh đạo bệnh viện các vấn đề liên quan đến mức độ hài lòng của cán bộ nhân viên tại đơn vị để tìm hướng giải quyết.
 • Thường xuyên quan tâm đến đời sống cán bộ, nhân viên.
 •  Cần bố trí lịch trực, phân công công việc một cách khoa học, hiệu quả nhằm phát huy những điểm mạnh, sở trường của nhân viên.
 1. Phòng KHTH- Quản lý chất lượng
 • Tiếp tục triển khai các đợt khảo sát hài lòng NVYT trong toàn viện theo định kỳ hoặc đột xuất.
 • Phân tích dữ liệu thu thập tổng hợp báo cáo trình Ban Giám đốc bệnh viện phê duyệt và công bố toàn viện.
 • Phân tích chuyên sâu vào các vấn đề cán bộ nhân viên y tế chưa hài lòng và những góp ý của cán bộ nhân viên với khoa phòng và bệnh viện.
 • Đề xuất những giải pháp cải tiến chất lượng góp phần đem lại hiệu quả công việc, sự hài lòng của nhân viên y tế.
 1. Cán bộ nhân viên trong bệnh viện
Nghiêm túc thực hiện đúng công tác khảo sát mức độ hài lòng của bệnh viện triển khai, trả lời trung thực thẳng thắn trong vấn đề khảo sát và góp ý, tham mưu giúp bệnh viện cải tiến nâng cao tỷ lệ hài lòng của cán bộ, nhân viên y tế.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây